Home > Geen categorie > Ontwerp Logo

Bij het opzetten van de stichting horen niet alleen statuten en reglementen, maar ook het ontwerpen van een mooie duidelijke huisstijl met een krachtig logo. Met een dergelijk logo kunnen wij de stichting op een professionele wijze presenteren en onze boodschap, hulp aan kleine boeren in Afrika, naar buiten brengen. De Stichting heeft Annemiek Appelman gevraagd om ons hierbij te helpen. Annemiek heeft veel ervaring met ontwerpen van huisstijlen en logo’s voor Incotec. Zij heeft in een korte tijd een drietal prototypes gecreëerd, waaruit het bestuur een unanieme keuze heeft kunnen maken. Het resultaat, een stilistisch weergegeven zaaier, staat nu bovenaan onze webpagina.

We willen Annemiek met dit nieuwsbericht graag bedanken voor dit fraaie logo. We gaan er nog veel plezier van beleven.

Translate »