Home > Geen categorie > Update project Gambia

Stand van zaken Project Kiang Central, Gambia

December 2019

Stichting Seed4Farmers (S4F) is meer dan een jaar geleden in contact gekomen met Stichting- OOG. Deze stichting heeft een moestuin project opgezet in het binnenland van Gambia en zij zochten geld en kennis om het project te voltooien. S4F kon daarin voorzien en al snel was een samenwerking opgestart. Er is meteen een bezoek afgelegd aan de moestuin in Kiang Central. Dit heeft S4F heel goed geholpen om de lokale situatie te begrijpen en in verbinding te komen met tuinmanager Saikou en landbouwdeskundige Edward. Het eerste doel van het project was om de tuin uit te breiden in oppervlakte, zodat meer vrouwen uit de zeven lokale dorpen een plekje konden krijgen om groente te gaan verbouwen. Grond is ontgonnen door de mannen van de 7 dorpen en een watersysteem is opgezet met behulp van waterreservoirs en zonnepanelen.

Dit eerste deel van het project is heel voorspoedig gelopen en zo goed als afgerond (zie de foto’s). Het volgende doel is de verzelfstandiging van de tuin: dit vraagt om een cultuurverandering. De opbrengsten van de verkoop van de groente moeten op den duur de loonkosten van de twee leidinggevenden (Saikou en Edward) en de overheadkosten kunnen gaan bekostigen. De vrouwen hebben dus een deel van de geldelijke opbrengsten af te staan aan de leiding van de tuin. Tot op heden zijn deze twee mannen betaald vanuit Nederland door Stichting OOG. 

Om voldoende opbrengsten te hebben is het noodzakelijk om de teelt van de diverse groentes te verbeteren. Tijdens het bezoek van S4F in januari 2019 aan de moestuin, werd al gauw duidelijk dat de S4F kennis over groentezaden behulpzaam kan zijn. Een WhatsApp groep is opgestart, zodat Edward en Saikou direct aan Frans en Bob van S4F, vragen kunnen stellen en informatie (foto’s) gedeeld kan worden over bijvoorbeeld plagen en ziektes in de gewassen. Moderne communicatietechnologie via internet werkt goed.

Het communicatiemodel loopt goed, maar is ook wel lastig door de cultuurverschillen en de taal. Er groeit wel vertrouwen tussen de deelnemers wat noodzakelijk is voor Saikou en Edward om zelfstandig te gaan worden. De voorzitter van Stichting-OOG (Frans Geelen) is begin december 2019 nog op bezoek geweest in de tuin en hij heeft geconstateerd dat er mooie vorderingen gemaakt worden, maar dat er nog meer werk te verzetten is. S4F is daarom bezig geweest met hulp bij de inkoop van de zaden en de zaadkwaliteit. Er is contact gezocht met TechniSem, de enige leverancier van groentezaad in Gambia. Edward en Saikou gaan lokale teelthulp inzetten vanuit de Gambiaanse overheid en kennisinstellingen.  

Samenvattend: de samenwerking met OOG heeft S4F veel geleerd, kleine boeren in Afrika helpen is niet eenvoudig. Het moestuinproject loopt goed en hopelijk kan S4F nog lang blijven bijdragen met kennis en ervaring.

Translate »