Home > Geen categorie > Seeds of Hope-project i.s.m. Fair Planet in Oost-Ethiopië

Seed4Farmers is via Vincent van Bentum in contact gekomen met stichting Fair Planet (FP) uit Israël. FP heeft een flinke verbetering van de opbrengst en kwaliteit van groentegewassen gerealiseerd en daarmee is het inkomen van de boeren gestegen. FP heeft sinds 2012 ervaring met het testen van moderne rassen van tomaten, hete paprika, uien en kool en het trainen van boeren in de teelt van deze gewassen. FP vraagt een reeks zaadbedrijven om rassen te leveren die mogelijk geschikt zijn voor de lokale omstandigheden in Oost-Ethiopië. De rassenproeven worden uitgevoerd in samenwerking met de Haramaya Universiteit. Lokale landbouwadviseurs trainen de boeren om goede resultaten te halen met de moderne rassen. 

Deze activiteiten sluiten goed aan bij de doelstelling van S4F. In een aantal gesprekken met de oprichtster Shoshan Haran hebben we overeenstemming bereikt over een driejarig nieuw project, dat start in januari 2021 en dat goed aansluit bij eerdere activiteiten van FP. Er zullen nieuwe gewassen geïntroduceerd worden zoals: paprika, (water)meloenen, wortelen en sla met als doel een breder groente assortiment te realiseren.   

Translate »