Home > Geen categorie > Farming Forward-project i.s.m. Kucheza in Zimbabwe

Kucheza is een sociale onderneming die een digitale training game heeft ontwikkeld voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. Veel kleine boeren missen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om als ondernemer naar hun boerderij te kijken. Doordat ze onbekend zijn met de relatie tussen input en output, financieel management en hoe effectief samen te werken, zijn ze vaak niet in staat om hun oogst en inkomen te vergroten. Vragen als “Welk effect heeft het gebruik van duurdere verbeterde zaden op mijn oogst?” of “Is de investering in een irrigatiesysteem de moeite waard” blijven voor hen onbeantwoord. Kucheza’s digitale training game Farming Forward is een simulatie van een kleinschalige boerderij waardoor boeren spelenderwijs in aanraking komen met steeds complexere uitdagingen. Het spelen van de game is ingebed in een trainingsprogramma waarin specifieke aandacht is voor reflectie en verdieping. Hierdoor komen theorie en praktijk samen waardoor spelers in korte tijd de inzichten, kennis en ervaring opdoen om werkelijk een hogere oogst en inkomen te realiseren. 

Kucheza en Seed4Farmers werken samen om in Zimbabwe een groep trainers van enkele lokale samenwerkende initiatieven op te leiden zodat zij op hun beurt kleine boeren in Zimbabwe kunnen trainen om hun boerderij als een onderneming te gaan behandelen. Kucheza verzorgt twee trainingssessies voor de trainers om hen op te leiden in het programma. In deze sessies leren de trainers werken met de digitale training game en het programma voor de boeren. Daarnaast worden ze nader opgeleid in trainingsvaardigheden. Op die manier kunnen de trainers boeren bewust maken van het belang van een ondernemende aanpak, de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden effectief overdragen en de boeren ook aanzetten tot concrete acties op hun eigen boerderij. Tussen de trainingssessies gaan de trainers aan de slag met het trainen van boeren en worden ze gecoacht door Kucheza. De eerste training wordt in november 2020 uitgevoerd door lokale master trainers die eerder zijn opgeleid door Kucheza. Deze master trainers worden op afstand ondersteund door het Nederlandse Kucheza team met instructievideo’s, opdrachten, reflectie en live streams. Vooralsnog is het de bedoeling dat het Nederlandse team de tweede training sessie begin 2021 live op locatie in Zimbabwe zal verzorgen. Het is nog even afwachten of dat gelet op de ontwikkelingen rondom Covid-19 tegen die tijd weer mogelijk is.

De lokale organisatie krijgt 15 digitale tablets verstrekt ten behoeve het trainingsprogramma. Deze worden ingezet tijdens de trainingssessies van de trainers en vervolgens wanneer de trainers op hun beurt de boeren gaan trainen.  Kucheza meet de progressie van de boeren die door de trainers worden getraind aan de hand van de data die wordt gegenereerd wanneer boeren de training game spelen. Daarnaast wordt met behulp van de trainers ook een uitgebreide evaluatie afgenomen onder de getrainde boeren om inzichtelijk te krijgen welke acties zij naar aanleiding van de training gaan doorvoeren op hun eigen boerderij.

Translate »