Home > Geen categorie > Afsluiting Project Agrics Kenia

Eind 2018 schreven we over het bezoek van Seed4Farmers aan Agrics in Kenia. In maart 2019 verscheen het projectrapport, met daarin een aantal belangrijke lessen rondom de introductie van de nieuwe gewassen sojabonen en sorghum. Daaruit bleek dat het introduceren van nieuwe gewassen een lange adem vereist. De projectperiode van 1 seizoen bleek te kort om goede oogstresultaten te behalen (de geoogste hoeveelheden bleven onder verwachting) en ook de link met de markt (afnemers) bleek lastiger dan gedacht, waardoor de inkomensstijging voor de boeren lager was dan gehoopt. Desondanks besloot Agrics wel de nieuwe gewassen in haar assortiment op te nemen en door te gaan met het inrichten van demo-velden en het zoeken naar commerciële afnemers. 
In de tweede helft van 2019 bleek echter dat Agrics in zwaar weer zat en eind 2019 heeft Agrics helaas de operatie in Kenia moeten staken. De directeur van Agrics legt uit: “De weg is lang en moeilijk als je werkt in ruraal Afrika. De klanten van Agrics zijn klein, kwetsbaar en moeilijk te bereiken. We werken in landen met jaren van droogte, ongedierte, af en toe een jaar met verkiezingsgeweld. Gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden, zeker als je buiten de grote steden werkt. En je hebt te maken met structurele corruptie en politieke invloed. Agrics is heel dicht bij gekomen, met groei en bijna-winstgevendheid in 2018. Een terugval in 2019 maakte het risico voor investeerders te groot, en alles bij elkaar opgeteld waren de aanloopverliezen te veel van het goede. De grootste onderliggende oorzaak blijft dat het heel moeilijk is om een winstgevende business op te zetten in Afrika.”

Agrics heeft alles zo goed mogelijk proberen af te ronden, waaronder het uitbetalen van de salarissen en openstaande tegoeden zoals vakantietoelagen aan het vertrekkende personeel en het afbetalen van de lokale schuldeisers. De voormalige klanten van Agrics kunnen terecht bij Agrics’ voormalige concurrent One Acre Fund, een internationale organisatie die eveneens agrarische inputs en training op krediet levert.

Translate »