Home > Over Seed4Farmers

Onze doelstelling

Primair: Het ondersteunen van kansarme boeren en boerinnen in rurale gebieden in Afrika via technische, financiële, educatieve en innovatieve ondersteuning ter verhoging van de oogst in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Secundair: Verbetering van de leef- en arbeidsomstandigheden van een gemeenschap in rurale gebieden.

Bestuur

 • Frans Tetteroo:  voorzitter
 • Roelf Weges: secretaris
 • Ed Nobel: penningmeester

Hoofdlijn beleidsplan

 • Ondersteuning van kleine boeren in Afrika. Voorkeur voor focus op groenteteelt.
 • Stabiele landen in Afrika bijv. Rwanda en Tanzania.
 • ‘Zachte’ leningen zijn een optie naast donaties. Dat bevordert het verantwoordelijkheid nemen van de partner in Afrika.
 • De stichting krijgt het geld van donateurs, in eerste instantie van werknemers van Incotec.
 • Donateurs vinden het belangrijk om eigen kennis en ervaring in te kunnen brengen.
 • In eerste instantie geeft de stichting alleen via erkende organisaties aan projecten. Pas als er voldoende ervaring is opgebouwd, zullen projecten direct gefinancierd worden.
 • Projecten worden beoordeeld op basis van aanvraagcriteria. Er wordt gelet op de bijdrage van projecten aan structurele oplossingen op lange termijn. Dat betekent dat er aandacht is voor de planning van activiteiten, verwachte resultaten en afspraken over evaluatie. Bij de evaluatie moet aandacht zijn voor de input, de activiteiten, de output, outcome en impact.

Beloningsbeleid

 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Kosten van bestuursleden ( b.v. reizen t.b.v. de stichting) zijn voor eigen rekening.
 • Alle gelden van de donateurs komen ten goede aan de projecten.

Jaarrekeningen Seed4Farmers

Translate »